Magazyn Pawlikowice

Z magazynu w Pawlikowicach zaopatrywani są klienci praktycznie z całej Małopolski z wyłączeniem powiatów: brzeskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego. Stąd również zaopatrywani są klienci ze Śląska i województwa świętokrzyskiego.